شرکت کربن ایران
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ Thursday,29 January 2015
شرکت کربن ایران شرکت کربن ایران

www.IRAN-CARBON.com

پس از مطالعاتي كه در جهت تأمين نياز دوده صنعتي مورد مصرف كارخانجات لاستيك سازي بعمل آم مشخص گرديد ايجاد كارخانه كربن در كشور لازم و مقرون بصرفه ميباشد . به همين منظورشركت ملي صنايع پتروشيمي با مشاركت بانك توسعه صنعت و معدن با يكي از صاحب نام ترين كارخانجات توليد كننده دوده صنعتي آمريكا يعني شـركت كابوت ( Cabot Corporation ) قراردادي منعقد نمود.
بیشتر ...
شرکت کربن ایران
  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013