شرکت کربن ایران
يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ Monday,22 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1392
 • دریافت گواهینامه نظام مدیریت تلفیقی شامل نظام مدیریت کیفیت (2008-9001 ISO)، نظام مدیریت محیط زیست (2004-14001 ISO) و استاندارد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (2007-18001 ISO) از شرکت توف نورد برای سه سال آینده.
 • تمدید پروانه کاربرد استاندارد اجباری محصول کربن از موسسه استاندارد استان.
 • دریافت تندیس استاندارد بعنوان شرکت نمونه کیفی استان از موسسه استاندارد خوزستان.
 • دریافت تندیس استاندارد بعنوان شرکت نمونه کیفی کشور از موسسه استاندارد کشور.
 • دریافت لوح تقدیر مدیر تضمین کیفیت نمونه استان از موسسه استاندارد خوزستان.
 • انجام موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی دوم نظام تایید صلاحیت آزمایشگاه توسط موسسه استاندارد که منجر به تمدید گواهینامه 2005- 17025 ISO گردید.
 • دریافت لوح تقدیر سه ستاره از دبیرخانه جایزه تعالی پتروشیمی.
افتخارات سال 1391
 • دریافت تقدیرنامه دو ستاره از سومین دوره جایزه تعالی پتروشیمی با همکاری واحدهای تعالی سازمانی، اداری، خدمات فنی و استاندارد.
 • دریافت گواهینامه انطباق محصول با CE (نشان استاندارد و ایمنی اروپا) برای محصول کربن توسط شرکت مهندسی مشاور سرید یاران برتر .
 • دریافت تندیس نقره ای بعنوان صادر کننده نمونه کشور از سازمان صنعت، معدن و تجارت.
 • دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.
 • انجام موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی دوم سیستم های یکپارچه که منجر به تمدید گواهینامه نظام مدیریت تلفیقی، شامل نظام مدیریت کیفیت (2008-9001 ISO)، نظام مدیریت محیط زیست (ISO 2004- 14001) و استاندارد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (2007- 18001 OHSAS) برای یک سال دیگر گردید.
 • تمدید پروانه کاربرد استاندارد اجباری محصول کربن از موسسه استاندارد استان. لازم به توضیح می باشد قبلاً گواهینامه استاندارد این شرکت تشویقی بود که از سال 90 به استاندارد اجباری تغییر یافت.
 • انجام موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی اول نظام تایید صلاحیت آزمایشگاه توسط موسسه استاندارد که منجر به تمدید گواهینامه 2005- 17025 ISO گردید.
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013